•  

Μηχανήματα Αισθητικής


MEDIKA PREMIUM
Δείτε το προϊόν

MEDIKA TRIO LASER
Δείτε τo προϊόν

MEDIKA RFRAX LIFT 
Δείτε τo προϊόν


MEDIKA PLASMA ARCDUO 
Δείτε τo προϊόν


MEDIKA LIPOLASER DUO 
Δείτε το προϊόν


MEDIKA Carboxytherapy
Δείτε το προϊόν
 


MEDIKA HYDROGEN PEEL 
Δείτε το προϊόν


HIFU MEDIKA
Δείτε το προϊόν


Diode Laser
Δείτε το προϊόν