•  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εξάλειψη ρυτίδων μετά από 1 θεραπεία!

Εξάλειψη σημαδιών ακμής μετά από 1 θεραπεία!

   

Εξάλειψη ρυτίδων μετά από 1 θεραπεία!

Εξάλειψη ραγάδων μετά από 1 θεραπεία!

   

Θεραπεία τριχόπτωσης