•  

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κοιλιά με έντονη χαλάρωση & πάχος. Χρησιομοποιήθηκε Compact Flash & Phospholight

Phospholight, Cellufit & Compact Flash. Αποτέλεσμα μετά από 2 συνεδρίες.

Εξάλειψη έντονης κυτταρίτιδας με Cellufit