•  
  •  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρουσίαση δερματικών ελκών πριν και μετά τη θεραπεία με το αυτόλογο SW-PRP