•  
  •  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Lipo-HIFU: Ένα νούμερο λιγότερο σε 1 μόνο συνεδρία!

Lipo-HIFU: Μία (1) συνεδρία με υποβολέα 13mm. Αποτέλεσμα μετά από 30 ημέρες!

Lipo-HIFU: Μία (1) συνεδρία με υποβολέα 8mm αρχικά και 4,5mm υποβολέα στη συνέχεια. Αποτέλεσμα μετά από 30 ημέρες!

Lipo-HIFU: Μία (1) συνεδρία με υποβολέα 13mm. Αποτέλεσμα μετά από 20 ημέρες!